Bymiljøetaten stenger banen

Nok et forsøk på lapping og liming

Annonse:

Bymiljøetaten har varslet Skeid om at vi må opphøre all aktivitet i uke 38. Dette har vi motsatt oss da det berører altfor mange lag med hundrevis av spillere i alle aldersklasser. Som baneeier er de i sin rett til å stenge banen, noe de da velger å gjøre.

Vi har ingen tro på at enda mer lapping vil reparere en ødelagt bane, men Bymiljøetaten ønsker å gjøre nok et forsøk. Vi har ingen tro på at det som ikke har fungert ved alle de foregående anledningene vil fungere denne gangen heller.

Vi søker å finne ledig tid andre steder, men det er særdeles vanskelig i en by med underdekning av baner. Vi kommer med info til lagene våre når det er klart.

Banen må skiftes

Vårt standpunkt er at banen er ødelagt og aldri vil kunne repareres. Den har strøket tre ganger på FIFA-test. Dette bør være innlysende for alle parter, men tilsynelatende ikke for Bymiljøetaten og deres leverandør.

Vi sendte brev i forrige måned til Bymiljøetaten med oppsummering av banens tilstand. Den som vil lese mer kan se brevet i sin helhet her

Annonse: